Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào dưới đây không đúng cho : Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là: Nguyên tố có Z = 12 thuộc loại nguyên tố: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:   Một ion Mn- có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 3p6, vậy cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử M là: A. 3p5 hay 3p4 B. 4s1 4s2 hay 4p1 C. 4s2 4p3      D. 3s1 hay 3s2.                                       Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tố R là cấu hình nào sau đây: Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học vì nó cho biết:   X và Y là hai đồng vị của một nguyên tố M (có số thứ tự 17) có tổng số khối là 72. Hiệu số số nơtron của X, Y bằng 1/8 số hạt mang điện dương của B (có số thứ tự là 16). Tỉ lệ số nguyên tử của X và Y là 32,75 : 98,25. Khối lượng mol trung bình của M là: Một nguyên tử có số hiệu là 29 và số khối là 61 thì nguyên tử đó phải có: Nhận định nào đúng? Trong các nguyên tố có điện tích hạt nhân từ 1 đến 20. Số nguyên tố có 2e độc thân ở lớp ngoài cùng là: Ion X có 18 electron và 16 proton. Vậy ion X mang điện tích là: Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự Trong phân tử M2X gồm ion M+ và X2- có tổng số các hạt là 116, trong M2X số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Mặt khác, người ta biết số khối của ion X+ lớn hơn trong ion X2- là 7. Tổng số hạt trong ion M+ ít hơn trong ion X2- là 17. Vậy M và X là: Những nhận định nào không đúng? 1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. 2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối. 3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.     Hai nguyên tử khác nhau, muốn có cùng kí hiệu nguyên tố phải có những tính chất nào sau đây: A. Cùng số điện tử trong nhân. B. Cùng số nơtron. C. Cùng số proton trong nhân. D. Cùng số khối A. Oxi có ba đồng vị là , , . Cacbon có hai đồng vị là , . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic (trong các số dưới đây)? Cho các nguyên tử sau: Na (Z = 11 ); Ca (Z = 20); Cr (Z = 24); Cu (Z = 29). Dãy nguyên tử nào dưới đây có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau? Cho 2 đồng vị: và . Có bao nhiêu công thức phân tử hiđro được tạo thành từ 2 loại đồng vị trên: Cấu hình nào sau đây vi phạm qui tắc Hund?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn