Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Biết cấu hình electron của các nguyên tố A, B, C, D, E như sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  b) 1s22s22p63s1,   c) 1s22s22p63s23p4, d) 1s2 2s2 2p4 và e) 1s2 2s2 2p5. Thứ tự tăng tính phi kim của các nguyên tố trên là: trong nguyên tử loại hạt  không mang điện là:   Trong thiên nhiên Ag có hai đồng vị 107Ag(56%). Tính số khối của đồng vị thứ hai.Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.   Số electron độc thân của nguyên tố Cr là: Trường hợp nào sau đây là công thức điện tử đúng của Sc (Z = 21)? A. 1s2 2s2 3d10 4f7 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 C. 1s2 2s2 2p6 2d10 3s1 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.                                    Nguyên tử của nguyên tố nhôm có 13e và cấu hình electron là1s22s22p63s23p1.  Kết luận nào sau đây đúng ?   Số electron tối đa chứa trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: Nguyên tố Y có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d5. Vậy nguyên tử Y có số lớp electron là: Hiđro có 3 đồng vị 1H, 2D, 3T và beri có 1 đồng vị 9Be. Trong tự nhiên có thể có bao nhiêu loại phân tử BeH2 cấu tạo từ các đồng vị trên ?   Bán kính gần đúng của hạt nơtron là 1,5.10-15m, còn khối lượng của nơtron bằng 1,675.10-27kg. Khối lượng riêng của nơtron là: Trong một lớp electron thứ n có bao nhiêu phân lớp electron? Nguyên tố M có 4 lớp electron và có 6 electron độc thân. Vậy M là: Một nguyên tử X có số hiệu nguyên tử Z =19. Số lớp electron trong nguyên tử X là  Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng: A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại. B. Tất các các nguyên tố có 5 electron ở ngoài cùng đều là phi kim. C. Thông thường các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim. D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.   Nguyên tử có số electron độc thân là: Cho ba nguyên tử có kí hiệu là , , . Phát biểu nào sau đây là sai ?     Nguyên tử Crom (Z = 24), cấu hình electron của nguyên tử Crom là     Số proton, nơtron và electron trong ion: 2+ lần lượt là:     Cho các ion sau: Na+ ; Li+ ; S2- ; K+ ; Fe2+ ; Cu2+. Số cation có cấu hình khí hiếm là: Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị:  . Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần % về khối lượng của  trong CuCl2 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl = 35,5.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn