hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ion X- có 10 electron. Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có 10 nơtron. Nguyên tử khối của nguyên tố X là: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tố R là cấu hình nào sau đây: Nhóm nguyên tố nào sau đây cùng thuộc một chu kỳ và có 1 electron độc thân ở lớp ngoài cùng: Số electron độc thân của nguyên tố Cr là: Hãy xác định phát biểu nào sau đây không đúng: a) Obitan nguyên tử là vùng không gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn (trên 90%). b) Đám mây electron không có ranh giới rõ rệt còn obitan nguyên tử có ranh giới rõ rệt. c) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin cùng chiều. d) Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa 2 electron với spin ngược chiều. e) Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ được phân bố trên các obitan sao cho các electron độc thân là tối đa (tổng số spin là cực đại) và các electron này phải có chiều tự quay khác nhau. Nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. Biết bạc có 2 đồng vị là  và . Phần trăm về số nguyên tử của mỗi loại đồng vị là: Cho hợp chất ion MX3 tổng số các hạt cơ bản là 124, trong MX3 hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 36 và MM - MX = 8. Tổng số hạt cơ bản trong X- ít hơn trong M3+ là 8. Vậy M, X là: Một nguyên tố hoá học có thể có nhiều nguyên tử có khối lượng khác nhau vì lí do nào dưới đây? Cation kim loại M3+ có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy cấu hình electron của M là: Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2-.  Tổng số 3 loại hạt trong A là 164. Tổng số các hạt mang điện trong ion M+ lớn hơn tống số hạt mang điện trong ion X2- là 6. Trong nguyên tử M. Số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt; trong nguyên tử X. Số hạt proton bằng sổ hạt nơtron. M và X là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.855
Thành viên mới nhất kydaigia96