Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố nào dưới đây có tính chất hóa học tương tự canxi? Cho hợp chất X có công thức phân tử là MxRy trong đó M chiếm 52,94% về khối lượng. Biết x + y = 5. Trong nguyên tử M số nơtron nhiều hơn số proton là 1. Trong nguyên tử R số nơtron bằng số proton. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong X là 152. X là: Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt mang điện trong nguyên tử của M ít hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của X là 8. Công thức phân tử MX3 là: Bắn một chùm hạt α vào một lá vàng mỏng và dùng màng huỳnh quang để theo dõi đường đi của hạt thì hầu hết các hạt α đều xuyên thẳng qua lá vàng, một số rất ít đi lệch hướng ban đầu hoặc bật ngược trở lại. Phát biểu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của thí nghiệm trên? Cho các cấu hình electron của các nguyên tố sau: a) 1s2 2s2 2p6 3s2, b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, d) 1s2 2s2 2p6. Các nguyên tố kim loại là trường hợp nào sau đây?   Cấu hình e của nguyên tử có Z = 13 là 1s22s22p63s23p1. Vậy phát biếu nào sau đây sai? Vi hạt nào dưới đây có số proton nhiều hơn số electron? Cho các ion sau: Na+; Li+; S2-; K+; Fe2+; Cu2+. Số ion có cùng số electron là: Một nguyên tố R có tổng số hạt là 52. Xác định nguyên tố R?   Hãy chọn các phân lớp electron đã bão hoà trong các phân lớp electron sau:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.804
Thành viên mới nhất tienpro2604
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn