Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hai nguyên tố X, Y thuộc chu kì 3. Ở điều kiện thường đều là chất rắn. Biết 8,1 gam X có số mol nhiều hơn 4,8 gam Y là 0,1 mol và MX - MY = 3. Vậy X và Y lần lượt là: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố sắt có số electron độc thân là: Oxit bậc cao nhất của nguyên tố X ứng với công thức XO3, với hiđro nó tạo thành hợp chất khí chứa 5,88% hiđro về khối lượng. X là nguyên tố nào sau đây: Một nguyên tố có Z=14 thì nguyên tố đó có đặc điểm sau  Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35Cl và 37Cl. Phần trăm về khối lượng của  chứa trong HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ) là giá trị nào sau đây: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân ?     Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt p ít hơn số hạt n là 1 hạt. Kí hiệu của A là ?   Chọn câu phát biểu đúng:   Một đồng vị của nguyên tử photpho P có số proton là:     số electron ở lớp ngoài cùng tối đa là:  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.800
Thành viên mới nhất hiencoi510
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn