hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Oxi có ba đồng vị là , , . Cacbon có hai đồng vị là , . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử khí cacbonic (trong các số dưới đây)? Có bao nhiêu electron trong ion Cr3+? Số electron tối đa E trong một lớp electron có thể tính được khi biết số thứ tự của lớp n, theo công thức: Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào dưới đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học? Hợp chất M được tạo ra từ ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1, tổng số electron trong ion [YX3]- là 32. Công thức phân tử của M là công thức nào sau đây: Nguyên tử Y có tổng số hạt là 46. Số hạt không mang điện bằng 8/15 số hạt mang điện. Xác định tên của Y. Z là đồng vị của Y, có ít hơn 1 nơtron. Z chiếm 4% về số nguyên tử trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố gồm 2 đồng vị Y và Z là bao nhiêu trong các số dưới đây? Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, cấu hình electron của X là: Anion X-, cation M+ đều có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6. Nguyên tố X, M là nguyên tố nào sau đây: Cation kim loại Mn+ có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6. Số cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử thỏa mãn điều kiện trên của M là: Hãy chọn đáp án đúng: Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Hạt nhân nguyên tử X có:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.242
Thành viên mới nhất nhu-hao