Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nguyên tử
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt cơ bản là 122 hạt . Số hạt mang điện trong nhân ít hơn số hạt không mang điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử trên là:   Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là     Số phân lớp tối đa trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là     Cation kim loại Mn+ có cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p6. Số cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử thỏa mãn điều kiện trên của M là: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (x1%) và 10B (x2%), ngtử khối trung bình của Bo là 10,8. Giá trị của x1% là: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp 3d2. Số electron của nguyên tử nguyên tố X là: Tổng số P, N, E của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 21. Tổng số obitan chứa electron trong nguyên tử của nguyên tố đó là: Cho cấu hình E = electron 1s2 2s2 2p6. Cấu hình electron trên là của các nguyên tử và ion có số thứ tự ứng với Z nào? A. Nguyên tử R (Z = 10), ion dương M+ (Z = 11), ion dương M2+ (Z = 12), ion âm X- (Z = 9). B. Nguyên tử R (Z = 10), ion dương M+ (Z = 11), ion dương M2+ (Z = 12), ion âm X2- (Z = 8). C. Nguyên tử R (Z = 10), ion dương M+ (Z = 11), ion dương M2+ (Z = 12), ion âm X3- (Z = 7). D. Kết quả khác. Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số proton  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.341
Thành viên mới nhất Tamvb2k5
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn