Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một cân bằng hóa học đạt được khi : Thực nghiệm cho biết tốc độ phản ứng: A2 + B2 → 2AB được tính theo biểu thức: V = k [A2][B2]. Trong các điều khẳng định dưới đây, khẳng định nào phù hợp với biểu thức trên? Cho cân bằng hóa học:  N2(k)  + 3H2(k)   2NH3(k)2NH3(k)  Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:   Cho các yếu tố sau: a. nồng độ chất.  b. áp suất   c. xúc tác  d. nhiệt độ   e. diện tích tiếp xúc Những yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học nói chung là: Cho phản ứng: Zn(r) + 2HCl (dd) → ZnCl2(dd) +  H2(k). Nếu tăng nồng độ dung dịch HCl thì số lần va chạm giữa các chất phản ứng sẽ: Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng: 2SO2 (k) + O2 (k)    2SO3 (k)   (H<0) Nồng độ của SO3 sẽ tăng , nếu : Cho một cục đá vôi nặng 1g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC. Biến đổi nào sau đây không làm bọt khí thoát ra mạnh hơn? Để điều khiển các phản ứng hóa học theo hướng có lợi cho con người nhất, biện pháp được sử dụng là: Khi nhiệt độ tăng thêm  100c, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần. Hỏi tốc độ phản ứng đó sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi nâng nhiệt độ từ 250c lên 750? Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: H2 (k) +  Cl2 (k)            2HCl(k)  (H<0) Cân bằng sẽ chuyển dịch về bên trái, khi tăng:     Phản ứng phân huỷ hiđro peoxit có xúc tác được biểu diễn : 2 H2O2 2H2O + O2 Những yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: Cho cân bằng hóa học: 2SO2  (k) + O2  (k)    2SO3  (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là: Tốc độ của phản ứng sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 40oC, biết khi tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên gấp đôi. Xét phản ứng 2A(k) + B(k)  2D(k). Phản ứng thực hiện trong bình kín, dung tích không đổi là V lít và nhiệt độ ở t°C. Nếu áp suất tăng lên 6 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Khi ninh (hầm) thịt cá, người ta làm gì cho chúng nhanh chín ? Cho phản ứng A + 2B → C Nồng độ ban đầu của A là 1M, B là 3M, hằng số tốc độ k = 0,5. Vận tốc của phản ứng khi đã có 20% chất A tham gia phản ứng là: Cho phản ứng: 2 NaHCO3 (r)          Na2CO3 (r) + CO2(k) + H2O (k)   = 129kJ Phản ứng xảy ra theo chiều nghịch khi: Cho phản ứng hóa học H2 + I2 → 2HI. Khi tăng thêm 250 thì tốc độ phản ứng  tăng lên 3 lần. Nếu tăng nhiệt độ từ 200c đến 1700c thì tốc độ phản ứng  tăng? Phát biểu nào dưới đây là đúng   Cho phản ứng:   2 SO2 + O2             2SO3 Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.728
Thành viên mới nhất honggam245
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP