hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước: FeCl3(dd) + 3KSCN(dd)  Fe(SCN)3(dd) + 3KCl(dd) Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ chuyển dịch: Cho phản ứng 2SO2 + O2  2SO3 ΔH < 0  Phản ứng được thực hiện trong bình kín. Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? Cho phản ứng: 2A + B2  2AB được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả các chất đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng là: Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C K = 1. Nếu nồng độ ban đầu [CO] = 0,1 mol/l ; [H2O] = 0,4 mol/l thì nồng độ lúc cân bằng của các chất trên lần lượt là: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở nhiệt độ t°C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 90% cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2 trong các số cho dưới đây?   Nếu ở 150°C,  một phản ứng hoá học kết thúc sau 16 phút. Nếu hạ nhiệt độ xuống 80°C thì thời gian để kết thúc là bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đó là 2,5. Cho phản ứng 2A + B  C. Nồng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng số vận tốc k = 0,5. Vận tốc phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng là: Cho phản ứng: A + B → C + D Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l. Sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu? Phát biểu nào sau đây đúng: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ 70°C xuống 40°C thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm là: Cho phương trình phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì cân bằng sẽ chuyển dời: Cho phản ứng CO + H2O  CO2 + H2 ở t°C có K = 1. Biết nồng độ ban đầu của CO bé hơn H2O là 3 mol/l. Nếu nồng độ của CO2 và H2 lúc cân bằng bằng 2 mol/l thì nồng độ ban đầu của CO và H2O là: Cho phản ứng 2A(k) + B2(k)  2AB(k) được thực hiện trong bình kín. Khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?   Xét phản ứng H2 + Cl2  2HCl. Khi nhiệt độ tăng thêm 25°C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Vậy khi nhiệt độ từ 20°C đến 170°C thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Cho 5,6g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 4M ở nhiệt độ thường. Ý nào sau đây là đúng: Tốc độ của phản ứng tăng khi: Cân bằng của phản ứng H2 + I2  2HI  ΔH < 0 được thành lập ở t°C khi nồng độ các chất [H2] = 0,8 mol/l ; [I2] = 0,6 mol/l; [HI] = 0,96 mol/l. Nồng độ ban đầu của H2 và I2 lần lượt là: Cho phương trình phản ứng X + Y  Z + T Người ta trộn bốn chất X, Y, Z và T, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất T trong bình là 1,5 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu? Cho phản ứng: A(k) + 2B(k)  C(k) + D(k) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ của phản ứng tăng lên là: Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nếu 90% CO chuyển thành CO2 và nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì lượng nước cần phải đưa vào là bao nhiêu? Có phản ứng A + B  C. Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10%?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.022
Thành viên mới nhất minh-tam