Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào phù hợp với một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng? Cho phương trình hoá học N2 (k)  + O2(k)         2NO (k); ΔH > 0         Hãy cho biết những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên? Trong phản ứng tổng hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k)             2NH3 (k)   < 0  Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp phải: Khi nhiệt độ tăng thêm 100c, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 4 lần. Hỏi tốc độ phản ứng đó sẽ giảm đi bao nhiêu lần nhiệt khi nhiệt độ giảm từ  700c xuống 40 lần? Khi cho cùng một lượng axit sunfuric vào hai cốc đựng cùng một thể tích dung dịch Na2S2O3 với nồng độ khác nhau, ở cốc đựng nồng độ của Na2S2O3  có kết tủa trước. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Trong cùng điều kiện về nhiệt độ, tốc độ phản ứng: Cho phản ứng: 2NO + O2  → NO2. Nhiệt độ không đổi, nếu áp suất của hệ tăng lên  5 lần thì tốc độ phản ứng tăng? Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm vào chất xúc tác thì: Cho cân bằng: 2NO2 (màu nâu) ↔ N2O4 (không màu) ΔH = –58,04 kJ. Nhúng bình đựng hỗn hợp phản ứng vào nước đá thì Cho phản ứng sau: H2(k) + Br2(k)  2HBr(k) ΔH < 0. Khi tăng áp suất của hệ cân bằng sẽ chuyển dịch: Cho hệ phản ứng sau ở trạng thái cân bằng: 2 SO2 + O2      →       2 SO3 (k)      < 0     Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi: Xét cân bằng: N2O4 (k) ↔ 2NO2 (k) ở 25°C. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 giảm đi 9 lần thì nồng độ của NO2 sẽ Định nghĩa nào sau đây là đúng Chọn phát biểu đúng khi nói về chất xúc tác: Cho phản ứng thuận nghịch: 2 HgO(r)  ⇌  2 Hg(l) + O2(k) , >0 . Để thu được lượng oxi lớn nhất cần phải: Một bình kín chứa NH3  ở 0oC và 1 atm với nồng độ 1 mol/l. Nung bình kín đó đến 546oC và NH3 bị phân huỷ theo phản ứng:   2NH3(k)  N2(k) + 3H2(k) .Khi phản ứng đạt tới cân bằng; áp suất khí trong bình là 3,3 atm; thể tích bình không đổi. Hằng số cân bằng của phản ứng phân huỷ NH3  ở 546oC  là: Cho các phát biểu sau: 1. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau. 2. Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định. 3. Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy ra hoàn toàn. 4. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng các chất sẽ không đổi. 5. Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, phản ứng dừng lại. Các phát biểu sai là Điền các từ hoặc cụm từ: (1) Chất phản ứng; (2) sản phẩm phản ứng; (3) một đơn vị thời gian; (4) độ biến thiên; (5) mol/l.s (ph,h) vào chỗ trống trong câu văn sau để được câu đúng: “ tốc độ phản ứng là…..nồng độ của một trong các……hoặc ……trong…….thường được biểu thị bằng…..” Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng  độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là Cho cân bằng hóa học: H2  (k) + I2 (k) 2HI (k); ∆H > 0. Cân bằng không bị chuyển dịch khi:     Chọn câu đúng:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.459
Thành viên mới nhất minhgiangdo1501
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn