hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây đúng: Cho phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Sau một thời gian, nồng độ các chất như sau [N2] = 2,5 mol/l ; [H2] = 1,5 mol/l ; [NH3] = 2 mol/l. Nồng độ ban đầu của N2 và H2 lần lượt là:   Xét phản ứng 2A(k) + B(k)  2D(k). Phản ứng thực hiện trong bình kín, dung tích không đổi là V lít và nhiệt độ ở t°C. Nếu áp suất tăng lên 6 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Cho phản ứng 2A + B  C. Nồng độ ban đầu của A là 6M của B là 5M. Hằng số vận tốc k = 0,5. Vận tốc phản ứng khi đã có 55% chất B tham gia phản ứng là: Cho phản ứng: A + B → C + D Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l. Sau một thời gian nồng độ của A, B còn lại 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu? Cho phản ứng: 2A + B2  2AB được thực hiện ở bình kín. Biết rằng tất cả các chất đều ở thể khí, khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ của phản ứng sẽ tăng là: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Nếu muốn tốc độ phản ứng trên tăng lên 243 lần thì cần phải thực hiện ở nhiệt độ là bao nhiêu? Biết phản ứng đang thực hiện ở nhiệt độ 20°C. Cho phương trình phản ứng X + Y  Z + T Người ta trộn bốn chất X, Y, Z và T, mỗi chất 1 mol vào một bình kín có thể tích không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất T trong bình là 1,5 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu? Có phản ứng A + B  C. Biết rằng nếu nồng độ ban đầu của chất A là 0,01M, của chất B là 0,002M thì sau 25 phút lượng chất C hình thành là 10% khối lượng của hỗn hợp. Nếu nồng độ chất A vẫn như cũ, nồng độ chất B là 0,01M thì sau bao lâu lượng chất C thu được cũng là 10%? Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nồng độ ban đầu của CO là:  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.855
Thành viên mới nhất kydaigia96