hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho phản ứng 2A(k) + B2(k)  2AB(k) được thực hiện trong bình kín. Khi tăng áp suất lên 4 lần thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào?   Xét phản ứng 2N2O  2N2 + O2 ở t°C và nồng độ ban đầu của N2O bằng 3,2 mol/l. Nếu áp suất tăng lên 10 lần thì tốc độ phản ứng tăng là: Nếu ở 150°C,  một phản ứng hoá học kết thúc sau 16 phút. Nếu hạ nhiệt độ xuống 80°C thì thời gian để kết thúc là bao nhiêu phút? Biết hệ số nhiệt độ của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đó là 2,5. Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ 70°C xuống 40°C thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm là: Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau: Các chất phản ứng → Các sản phẩm. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Câu trả lời nào sau đây là đúng. Hằng số cân bằng K của một phản ứng: Cho phản ứng: A(k) + 2B(k)  C(k) + D(k) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ của phản ứng tăng lên là: Cho phương trình phản ứng N2 + 3H2  2NH3. Khi giảm thể tích của hệ xuống 3 lần thì cân bằng sẽ chuyển dời: Cho phản ứng 2SO2 + O2  2SO3 ΔH < 0  Phản ứng được thực hiện trong bình kín. Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? Cho phản ứng CO(k) + H2O(k)  CO2(k) + H2(k). Ở t°C, K = 1, khi có cân bằng [H2O] = 0,03 mol/l ; [CO2] = 0,04 mol/l. Nếu 90% CO chuyển thành CO2 và nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì lượng nước cần phải đưa vào là bao nhiêu?

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.965
Thành viên mới nhất lethibichthao37