Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Xét cân bằng:  N2O4(k)  2NO2(k) ở 25oC Khi chuyển dich sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2.     Trong những khẳng định sau, nhận xét đúng về một hệ hóa học ở trạng thái cân bằng là: Trong các phản ứng sau đây , phản ứng nào áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng : Cho cân bằng hóa học:   2SO2  (k) + O2 (k)       2SO3 (k) Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là:     Khi phản ứng :   N2 (k) + 3H2 (k)     ⇆      2NH3 (k)   đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần: 1,5 mol NH3, 2 mol  N2  và 3 mol  H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là: Phản ứng tổng hợp amoniac là: N2(k) + 3H2(k)       2NH3(k)       ΔH = – 92kJ Yếu tố không giúp tăng hiệu suất tổng hợp amoniac là : Cho cân bằng hoá học: N2  (k) + 3H2  (k)  2NH3  (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học bị chuyển dịch theo chiều nghịch khi: Cho cân bằng sau:  CO2  + H2O  +  CaCO3       ⇌     Ca2+  +  2HCO-3 H< 0. Hãy cho biết độ tan của CaCO3 trong nước chứa CO2 thay đổi như thế nào khi tăng nhiệt độ ? Cho một cục đá vôi nặng 1 g vào dung dịch HCl 2M, ở nhiệt độ 25˚C. Có thể thay đổi yếu tố nào sau đây để làm bọt khí thoát ra mạnh hơn là: Chọn phát biểu đúng:  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn