hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu nhiệt độ trong hệ thống cân bằng chứa (N2, H2, NH3) được tăng lên thì phát hiện thấy hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 bị giảm. Điều này có thể kết luận rằng phản ứng tổng hợp NH3 là: Khi tăng 100C thì vận tốc của phản ứng tăng lên 3 lần. Tốc độ của phản ứng sẽ giảm bao nhiêu lần khi giảm nhiệt độ từ 2400C xuống 2100C: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2. Khi phản ứng đạt cân bằng có 0,02 mol NH3 được tạo nên. Hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 là: Khi tăng 100C thì vận tốc của phản ứng tăng lên 2 lần. Để tốc độ của phản ứng (đang tiến hành ở 400C) tăng 16 lần thì cần phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ nào: Cho phản ứng: A2 + B2  2AB Biểu thức nào sau đây diễn đạt đúng hằng số cân bằng của phản ứng? Cho phản ứng thuận nghịch A2(k) + 3B2(k) 2AB3(k), ΔH < 0 Lượng sản phẩm trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ nhiều hơn khi:   Phản ứng nào sau đây có hằng số cân bằng K là  Phát biểu nào về chất xúc tác là không đúng:

Thành viên đã làm bài (6)
Sulisuly thu-pham anthanhmai ngocngoc99 ye-anh thiethanbk123

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 85.851
Thành viên mới nhất dieulinhlinh