Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho cân bằng (trong bình kín) sau :   CO(k)  + H2O (k) ↔  CO2(k)   + H2 (k), ∆H<0 Trong các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4)  tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là  : Cho phản ứng :  X → Y. Tại thời điểm t1 nồng độ của chất X bằng C1, tại thời điểm t2 (với t2• t1), nồng độ của chất X bằng C2. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên được tính theo biểu thức nào sau đây ? Tốc độ phản ứng là : Cho phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng:    N2 (k)  + O2(k)         2NO (k); ΔH > 0         1. tăng nhiệt độ ;     2. tăng áp suất ;        3. giảm nhiệt độ ;          4. Tăng nồng độ của N2       5. giảm áp suất. Muốn cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận thì cần phải: Tốc độ phản ứng tăng lên khi: Dùng không khí nén thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang), yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? Trường hợp nào sau đây có yếu tố làm giảm tốc độ phản ứng? Cho phương trình  A(k)  +  2B (k)  →  C (k)  +  D(k) Tốc độ phản ứng được tính bằng công thức . Tốc độ phản ứng tăng lên bao nhiêu lần nếu nồng độ của B tăng lên 3 lần, nồng độ của A không đổi ? Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: N2 (k) + 3H2 (k)          2NH3 (k)   < 0  Những thay đổi nào sau đây làm cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận? Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:      4 NH3 (k)  + 3 O2 (k)           2 N2 (k) + 6 H2O(h)   <0 Cân bằng sẽ chuyển  dịch theo chiều nghịch khi:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.843
Thành viên mới nhất crushzone
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn