hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hằng số cân bằng K của phản ứng phụ thuộc vào: Cho phản ứng: N2(K) + 3H2(K)  2NH3(K), H = -92 kJ Những thay đổi nào sau đây không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của hệ: Câu trả lời nào sau đây là đúng. Hằng số cân bằng K của một phản ứng: Cho cân bằng hóa học sau: SO2 + H2O   + H+ Thêm dung dịch nào sau đây vào để cân bằng chuyển dời về bên phải (1): Nồng độ ban đầu của axit axetic là 1 mol, của rượu etylic là 1 mol. Khi phản ứng: đạt tới cân bằng thì nồng độ của este (CH3COOC2H5) là 0,6 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng là: Khi tăng 100C thì vận tốc của phản ứng tăng lên 4 lần. Tốc độ của phản ứng sẽ tăng bao nhiêu lần khi nâng nhiệt độ từ 2100C đến 2400C: Khi hệ hóa học đạt được trạng thái cân bằng thì: Trạng thái cân bằng trong phản ứng thuận nghịch là trạng thái cân bằng động vì: Nồng độ ban đầu của H2 và I2 đều là 0,03 mol/1. Khi phản ứng:              H2(k) + I2(k)  2HI(k) đạt tới cân bằng, nồng độ của HI là 0,04 mol/1. Hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp HI là: Khi hòa tan khí sunfurơ vào nước có cân bằng hóa học: SO2 + H2O   + H+ Nhận xét nào sau đây đúng?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.188
Thành viên mới nhất nha-thanh-hoa