hóa học 10
Nhóm Oxi
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Muối thu được khi cho Fe3O4 tác dụng với axit sunfuric đặc nóng là: Phản ứng nào sai: Cho một mẩu lưu huỳnh vào ống nghiệm chứa axit sunfuric đặc nóng thì có bọt khí thoát ra và làm mất màu dung dịch thuốc tím. Khí này là: Trong số các chất khí sau: Cl2, HCl, SO2, H2S chất có độ tan trong nước cao nhất là: Từ 300 tấn quặng pyrit sắt (20% tạp chất và hao hụt 10%) thì sản xuất được khối lượng dung dịch H2SO4 98% là:..... (tấn): Một dung dịch nước chứa 1 mol H2SO4 được trộn lẫn với một dung dịch nước chứa 1 mol NaOH. Hỗn hợp được cho bay hơi cho đến khô. Chất rắn còn lại sau quá trình bay hơi là gì: Xác định hệ số của O2 khi phương trình được cân bằng (với các số nguyên đơn giản nhất): ... H2S + ... O2 > ... SO2 + ... H2O. H2SO4 đặc, P2O5, CaO thường được dùng làm tác nhân hút nước để làm khô các chất khí. Có thể dùng chất nào trong số ba chất trên để làm khô khí H2S: Muối thu được khi cho Fe2O3 dư tác dụng với axit sunfuric đặc nóng là: Cho các phương trình hóa học sau: SO2 + NaOH  NaHSO3 SO2 + NaOH  Na2SO3 + H2O SO2 + H2O  H2SO3 Phát biểu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của SO2?

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.084
Thành viên mới nhất panda-lan-anh