hóa học 10
Nhóm Oxi
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thuốc thử nào sau đây không phân biệt được 2 dung dịch: H2SO4, MgSO4: Chất nào sau đây không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2S: Phát biểu nào diễn tả đúng tính chất của các chất tham gia phản ứng trong phường trình hóa học sau: 5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4  2MnSO4 + K2SO4 + 5S + 8H2O.   Dùng các thùng (sitec) bằng thép để đựng và chở được axit sunfuric đặc vì: Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với axit sunfuric đặc nguội: Lưu huỳnh gặp trong thiên nhiên: 1) Ở trạng thái tự do. 2) Trong thành phần của muối sunfat, muối sunfua. 3) Muối khoáng dạng hơi trên các lớp bề mặt khí quyển. Có bao nhiêu ý sai trong câu trên? Cho các phản ứng sau: 1) H2O2 + KNO2  H2O + KNO3 2) 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  8H2O + K2SO4 + 2MnSO4 + 5O2 Phát biểu nào sau đây diễn tả đúng nhất tính chất của H2O2? Nguyên tắc hòa tan axit sunfuric đặc vào nước là: Cặp chất nào sau đây điều chế được khí H2S: Khi cho ozon tác dụng lên giấy có tẩm dung dịch tinh bột và kali iođua thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra là do:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.716
Thành viên mới nhất Germanyy