Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nhóm Oxi
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Có bao nhiêu gam SO2 hình thành khi cho 128 gam S phản ứng hoàn toàn với 100 gam O2: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là: Oleum là gì: Cho 13,62g hỗn hợp X gồm NaCl và KCl tác dụng với H2SO4 đặc, vừa đủ và đun nóng mạnh thì thu được khí Y và 16,12g hỗn hợp muối khan Z gồm Na2SO4 và K2SO4. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là: Phát biểu nào diễn tả đúng tính chất của các chất tham gia phản ứng trong phương trình hóa học sau: 2NaI + MnO2 + 2H2SO4  2MnSO4 + Na2SO4 + I2 + 2H2O. Dãy chất nào sau đây đều tác dụng được với axit sunfuric loãng: Các phân tử SO2; PbS và Na2S2O3 được sắp theo thứ tự tăng dần số oxi hóa của các nguyên tử lưu huỳnh là: Dẫn 1 mol khí SO2 vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch chứa: Phản ứng nào không thể xảy ra: Anion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s23p6. X trong bảng tuần hoàn là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.841
Thành viên mới nhất ngocthao14
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn