hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 3 - Bài số 1
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/30
Nếu là thành viên VIP: 18/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Halogen là những phi kim rất hoạt động vì: Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt các muối KF, KCl, KBr, KI. Để nhận biết các muối trên ta có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây: Để điều chế khí F2 ta có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M. Khối lượng kết tủa tạo thành là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Hòa tan 5,85 gam NaCl vào 579,15 ml H2O thì thu được dung dịch NaCl. Dung dịch này có nồng độ % là: Hỗn hợp A chứa KMnO4 và 12% MnO2. Cho 15,8 gam A tác dụng với 140ml dung dịch HCl 38,2% (D = 1,19 g/ml). Thể tích khí clo thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn là: Công dụng nào sau đây không phải của NaCl? Có 4 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl, HNO3, KCl, KNO3. Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt các dung dịch trên: Bình cầu A chứa khí HCl, bình cầu B chứa khí NH3, thể tích A gấp 3 thể tích B. Cho từ từ nước vào đầy mỗi bình thì thấy khí chứa trong đó tan hết. Sau đó trộn dung dịch trong 2 bình đó với nhau. Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau khi trộn lẫn là: Hàng năm thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối (trong các số cho dưới đây)? Để trung hòa hết 200g dung dịch HX (F, Cl, Br, I) nồng độ 14,6 % người ta phải dùng 250 ml dung dịch NaOH 3,2M. Dung dịch axit ở trên là dung dịch: Có 4 chất bột màu trắng tương tự nhau: NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình điện phân...) để nhận biết các chất trong quá trình lần lượt tiến hành có thể là: Brom và clo khác nhau ở chỗ: Cho m gam dung dịch HCl nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp kim loại kali và magie (dùng dư), thấy khối lượng khí hiđro bay ra là 0,05m gam. Nồng độ C% của dung dịch HCl là: So sánh brom, clo, ta nhận thấy brom và clo khác nhau ở chỗ: Có 4 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt hoá chất nào trong các hoá chất sau: Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thì chất nào cho nhiều clo hơn? Ion nào không bị oxi hóa bằng những chất hóa học ? Có 6 bình không ghi nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri clorua, natri bromua, kali iotua, axit clohiđric, axit sunfuric, kali hiđroxit. Để phân biệt các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt các hoá chất sau: Trong các phản ứng hoá học, halogen: Hãy chỉ ra mệnh đề không chính xác. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 115, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Nguyên tử X là: Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau: Flo là Hòa tan 104,25g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết hơi màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp 2 muối: Khi cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2 và HCl (giả sử các khí được giữ trong bình tối không có ánh sáng để H2 không phản ứng với Cl2) đi qua dung dịch KI (dư), thu được 2,54g iot và còn lại một thể tích là 500ml (các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm số mol hỗn hợp khí là: Khí clo có lẫn khí N2 và H2. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được clo? X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muối X, Y với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2g hỗn hợp A phải dùng 150ml dung dịch AgNO3 0,2M. X, Y có thể là 2 trong các cặp nguyên tố sau: Nhận xét nào sau đây về nhóm halogen là không đúng? Ứng dụng không phải của clo là: Có 3 khí đựng riêng biệt trong 3 lọ là: clo, hiđro clorua, oxi. Phương pháp hoá học nào sau đây có thể nhận biết từng khí trong mỗi lọ:

Thành viên đã làm bài (2)
thuong123 baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.235
Thành viên mới nhất minh-anh