hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hỗn hợp muối rắn gồm: amoni clorua, bari clorua, magie clorua. Các cách để tách từng muối ra khỏi hỗn hợp có thể là: Cho 1,12 lít khí clo (ở đktc) vào dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: Trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất, một mol khí luôn chiếm thể tích như nhau. Có 1g của mỗi khí sau trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Khí chiếm thể tích lớn nhất là khí nào sau đây: Một học sinh làm thí nghiệm cho Zn tác dụng với dung dịch HCl. Nếu muốn đo phản ứng này thực hiện nhanh như thế nào, trường hợp nào sau đây là cách tốt nhất để làm được điều này? Lấy 14,4g hỗn hợp Y gồm bột Fe và FexOy hoà tan hết trong dung dịch HCl 2M được 2,24 lít khí ở 273°C, 1 atm. Tỉ lệ phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp Y lần lượt là: Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây: Có 5 lọ mất nhãn X, Y, Z, T, L, mỗi lọ chứa một trong 5 dung dịch sau: Pb(NO3)2, HgCl2, KI, HCl và (NH4)2CO3. Biết rằng: • Chất X tạo ra kết tủa với Y nhưng lại tan trong Z • Chất Z tạo khí với L và tạo kết tủa với T • Chất L tạo kết tủa với T nhưng lại không phản ứng với Y • Chất Y không tạo kết tủa với Z. Các chất X, Y, Z, T, L lần lượt là những chất nào sau đây: Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc điểm sau: Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc nóng tạo ra dung dịch X. Trong dung dịch X có những muối nào sau đây: Chứng khó tiêu là do trong bao tử có quá nhiều axit HCl. Để làm giảm cơn đau người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng axit. Chất nào sau đây là thành phần chính của viên thuốc? Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp khí hiđro bromua và hiđro clorua vào nước ta thu được dung dịch chứa hai axit có nồng độ phần trăm bằng nhau. Thành phần phần trăm theo thể tích của 2 khí trong hỗn hợp là:   Cho phản ứng hoá học: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O. Phản ứng này thuộc loại: Để phân biệt 5 dung dịch NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl đựng trong 5 lọ mất nhãn, có thể dùng trực tiếp nhóm thuốc thử nào sau đây: Có 16ml dung dịch axit HCl nồng độ x mol gọi là dung dịch A. Người ta thêm nước vào dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml dung dịch mới có nồng độ 0,1 mol. x là giá trị nào sau đây: Có 7 chất bột màu trắng là: NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3. Chỉ dùng thêm một dung dịch nào cho dưới đây là có thể phân biệt các muối trên?   Hoà tan x gam một kim loại M trong 200g dung dịch HCl 7,3% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó nồng độ dung dịch của muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Khối lượng của x và kim loại M lần lượt là: Có hỗn hợp gồm 2 muối NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch AgNO3 vừa đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO3 tham gia phản ứng. Tìm phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với axit clohiđric dư trong cùng điều kiện. Khối lượng muối clorua sinh ra trong phản ứng với clo gấp 1,2886 lần lượng sinh ra trong phản ứng với axit clohiđric. M là kim loại nào sau đây: Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l, để trung hoà 20ml dung dịch X cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Mặt khác lấy 20ml dung dịch X cho tác dụng với AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87g kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là: Rắc bột sắt nung nóng vào lọ chứa khí Cl2. Hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH thì tạo ra 0,03 mol chất kết tủa màu nâu đỏ. Hiệu suất của phản ứng Fe tác dụng với clo là:

Thành viên đã làm bài (7)
hoangthuan baitap19811 nkokpe thuong123 neptune kig2k anh-huyen

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.260
Thành viên mới nhất ho-quang-thien