Bài trắc nghiệm số 8
hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Teflon là chất dẻo chứa nguyên tố: Màu sắc của các chất rắn AgCl; AgI; Ag2S lần lượt là: Cho các axit sau: HClO3 (1), HIO3 (2), HBrO3 (3). Sắp xếp theo chiều tính axit mạnh dần. Chọn dãy sắp xếp: Thể tích dung dịch HCl 0,5M ít nhất để trung hòa hoàn toàn 200ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,4M là: Tính axit của dãy axit sau giảm theo chiều: Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, kali clorat bị phân hủy thành kali clorua và khí oxi. Phát biểu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của phản ứng trên: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các nguyên tố halogen có số electron độc thân là: Mệnh đề nào đúng khi nói về họ halogen: Dãy chất nào dưới đây đều tác dụng được với axit clohiđric: Cho 4 ống nghiệm chứa các dung dịch riêng biệt sau: HCl, HNO3, KCl, KNO3. Thuốc thử để phân biệt các dung dịch trên là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.674
Thành viên mới nhất thao-ngoc