Bài trắc nghiệm số 7
hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phản ứng hóa học minh họa cho nhận định ''clo là phi kim mạnh hơn brom'' là: Xét phản ứng: HCl + KMnO4  Cl2 + MnCl2 + H2O + KCl Trong phản ứng này, vai trò của HCl là? Nung nóng m gam kali clorat đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm so với m là: Có 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau: O2, Cl2, HCl, O3, SO2. Để phân biệt các khí, các thuốc thử lần lượt được sử dụng là: Thể tích dung dịch HCl 0,5M tối thiểu để hòa tan 4 gam hỗn hợp Ca và MgO là: Nếu mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp 1,5.10-4 gam iot thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong 2 ngày là bao nhiêu: Khi cho cùng một lượng khí clo lần lượt tác dụng hoàn toàn với kim loại A và kim loại B thì khối lượng A phản ứng gấp 1,55 lần khối lượng B phản ứng; khối lượng muối tạo thành từ A gấp 1,71 lần khối lượng muối tạo thành từ B. A và B là: Axit hipoclorơ có tác dụng sát trùng vì: Khử 3,48 gam một oxit của kim loại R phải cần 1,344 lít hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Cho toàn bộ lượng R thu được tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 1,008 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại R và oxit tương ứng là: Phản ứng nào được dùng để điều chế HI từ KI rắn:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.578
Thành viên mới nhất le-minh-vuong