Bài trắc nghiệm số 6
hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phần tử nào thể hiện trạng thái oxi hóa tối đa của clo: Dung dịch axit nào sau đây không được chứa trong bình thủy tinh: Trong các chất sau: FeCl3, Cl2, HCl, HF, H2S, Na2SO4. Chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI để tạo thành I2: Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa một trong các hợp chất sau: Dùng muối iốt hàng ngày đế phòng bệnh bướu cổ. Muối iốt ở đây là: Hỗn hợp A gồm 3 kim loại X, Y, Z (hóa trị II) có khối lượng nguyên tử theo tỉ lệ 5 : 3 : 7 và tỉ lệ mol của chúng trong hỗn hợp lần lượt là 1 : 2 : 3. Lấy một lượng kim loại X bằng với khối lượng của X có trong 1,28 gam A tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 112ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Các kim loại X, Y, Z là: Sản phấm của phản ứng giữa dung dịch HCl và dung dịch KMnO4 là: Khi axit sunfuric được cho vào NaCl (rắn), khí sinh ra là: Đốt nhôm trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,39 gam. Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là: Cho dung dịch chứa 2,87 gam muối bari của một halogenua (muối A) tác dụng với dung dịch chứa AgNO3 vừa đủ thu được 2,87 gam kết tủa. Công thức hóa học của muối A là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.553
Thành viên mới nhất Thuyyhienn