Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Clo có thể tan tốt trong: Trong nhóm halogen, từ F, Cl, Br, I: Tính axit của dãy axit sau giảm theo chiều: Để hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8 ml dung dịch HCl 36% (D = 1,19g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của ZnO trong hỗn hợp đầu là: Nếu mỗi ngày cơ thể người cần được cung cấp 1,5.10-4 gam iot thì khối lượng KI cần dùng cho một người trong 2 ngày là bao nhiêu: Nguồn chủ yếu để điều chế iot trong công công nghiệp là: Sục khí X2 vào 3 cốc: cốc 1 đựng nước cất, cốc 2 đựng dung dịch NaY, cốc 3 đựng dung dịch NaZ, thấy dung dịch ở cốc 1 có màu vàng nhạt và làm mất màu giấy quỳ đỏ, dung dịch ở cốc 2 và 3 có màu vàng đậm, thêm tiếp hồ tinh bột thấy ở cốc 2 có màu xanh. X, Y,Z theo thứ tự là: Phản ứng hóa học minh họa cho nhận định ''clo là phi kim mạnh hơn brom'' là: xét phản ứng xảy ra giữa MnO2 và HCl đặc khi đun nóng. Nhận xét đúng là: Trong các chất sau: FeCl3, Cl2, HCl, HF, H2S, Na2SO4. Chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI để tạo thành I2:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.754
Thành viên mới nhất qtlt28
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn