Bài trắc nghiệm số 5
hóa học 10
Nhóm Halogen
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa NaF 0,5M và NaCl 0,8M, sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là: Cho 1 gam natri phản ứng với 1 gam khí clo thu được m gam NaCl, m là: Những câu nào sau đây là không chính xác? Cho dãy biến hóa sau: A  B  C  D  E Với A, B, C, D, E là các hợp chất của clo (mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học). Hãy cho biết dãy chất nào sau đây phù hợp với dãy biến hóa trên: Cho dung dịch AgNO3 lần lượt vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau: NaF, NaCl, NaBr, NaI, thấy: Cho 8,7g MnO2 tác dụng với axit clohiđric đậm đặc sinh ra V lít khí clo (đktc). Hiệu suất phản ứng là 85%. V có giá trị là: Chiều giảm hoạt tính của các halogen là: Axit nào sau đây phản ứng với NaOH tạo thành natri hipoclorit (thuốc tây trắng): Phản ứng nào không thể xảy ra: Dãy chất nào dưới đây đều tác dụng được với khí clo:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 86.846
Thành viên mới nhất ha-pham