Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam kim loại M trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ lệ thể tích 3:1. Xác định kim loại M và tính khối lượng HNO3 tham gia phản ứng. Hòa tan m gam kim loại M vào dung dịch HNO3 thì thu được V1 lít NO (đktc). Mặt khác cũng hòa tan m gam kim loại trên vào dung dịch HCl thì thu được V2 lít H2. Biết V1 = V2. Kim loại M có thể là: Cho các chất và ion sau: Cl-, MnO4-, K+, Fe2+, SO2, CO2, Fe. Dãy gồm tất cả các chẩt và ion vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là: Cho các quá trình sau. - Đốt cháy than trong không khí (1) - Làm bay hơi nước biển trong quá trình sản xuất muối (2) - Nung vôi  (3) - Tôi vôi  (4) - Iot thăng hoa  (5) Trong các quá trình trên, quá trình nào có phản ứng hoá học xảy ra? Chia 7,88 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại (X và Y) thành hai phần bằng nhau. Phần 1 nung trong oxi thì thu được 4,74 gam chỉ gồm các oxit. Phần 2 cho tác dụng với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng thì thu được V lít khí H2(đktc). Khối lượng muối tạo thành là: Phản ứng: ...FexOy + ... H2SO4  ... Fe2(SO4)3 + ... SO2 + ... H2O Hệ số cân bằng lần lượt là: Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học sau: NO + K2Cr2O7 + H2SO4 → ......... Các chất tạo ra là:   Trong phản ứng: 2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2; số phân tử H2SO4 đóng vai trò môi trường là: Cho 6,96 gam một oxit Fe chưa rõ công thức tác dụng vừa đủ với m gam HNO3 thì tạo ra 0,224 lít khí NxOy. Giá trị m là: Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư,  thu được dung dịch. Dung dịch này vừa tác dụng được với KMnO4, vừa tác dụng được với Cu. Vậy hợp chất đó là:

Thành viên đã làm bài (132)
thabgg huyen_thoai grassangels le-thao Phuonglinh121 tien01626355429 Hoangnamthien em-trang-ton nguoidepvodoi nguyen-hong-khanh toan-vo macthiquynhnhu anh-tuan Lengocnhuy27072001 chi0609 phamyenhha203 Minhngoc2812 quynhhanh quocanh10b1 vy10b1 hungngocvu Hoangnam03042001 vananhhoanh nguyenninh2306 tran-chi Ntdphuong thu461522 hanha3 ntynhi10a2 mai-cao-phuong thanhtruc12c1 dat10tx henrry-nguyen dinh-thien nguyen-hang ngoc-bich quang123456789 phamthithuyquynhhha songbk Dungtrian Minhngoc2000 Manhbe embesots SonManUnited quyenhoahoc tbera320 chihoa_thcsdhp thaoltk assassination quebec khi-con-nhox NinhJr phuongthoan bangbang12345 tiennguyen14301 tranhoang563 huong-nam-nguyen dungminhon147 smilegate dangcapga khac-dong vu-hong-ngoc hpthanhthanhthien vietnamtoiyeu0012 hoang-nguyen dao-thi-xuan-mai hoanghonmauzz00 hanhannguyen chanh-leo thangcloud asdqweasdqwe1111 huongduong cave1965 trungchinh nkokpe trang1999 ta123 Reusdien leediem nguyen-mai virtuedh benh-co-hoi meoluoia1 squirrelngo thanhthan2207 pepper-phuong duongminh92 tlong1411 viettran Ninh123 minhchobay Dxd271104 sammysama phan-dung thong-vinh Nguyenhong0111 ngo-truong nam-ngu-yen-yen quoc-khanh bia____333 danhhuy vy-chivas jongin nkoc-lanh-lung azdc2001 daikamacarong nick-de-hoc itvdn95 nguyenanh716 mi-ka ngochan24112001 dangduonga1 baitap19811 hoangthuan buitridungvwc duy-phuong anhtai232200 chiloveusomuch buina tu-nguyen tronghkt buithilanthptyl tfboyswangyuan0811 volocanh123 datduom1420 RinReus8998 tran-truong-sinh phuongkagome Huuthanh na-bii-machiko LUONGKHUE123 duyphan901
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 147.124
Thành viên mới nhất thanhlam153
Thành viên VIP mới nhất vuloc99VIP