hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chia 7,88 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại (X và Y) thành hai phần bằng nhau. Phần 1 nung trong oxi thì thu được 4,74 gam chỉ gồm các oxit. Phần 2 cho tác dụng với hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng thì thu được V lít khí H2(đktc). Khối lượng muối tạo thành là: Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp Fe và FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 chỉ tạo ra sản phẩm khử là 0,075 mol NO. số mol Fe trong hỗn hợp ban đầu là: Cho phản ứng hoá học sau: O3 + Cl- + H+ → Cl2 + O2 + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Khi cho hỗn hợp Mg, Al vào dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2, AgNO3 thì phản ứng oxi hóa - khử xảy ra đầu tiên là: Cho các phản ứng hóa học sau: 1) F2 + 2NaCl  2NaF + Cl2 2) Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 3) Br2 + 2NaI  2NaBr + I2 Hãy cho biết tính oxi hóa của các nguyên tố halogen biến đổi theo thứ tự nào sau đây? Cho các cặp oxi hoá khử sau: Cu2+/Cu; Al3+/Al; Fe3+/Fe2+; H+/H; Fe2+/Fe. Hãy sắp xếp các cặp theo thứ tự tăng dần khả năng oxi hoá của các dạng oxi hoá. Phát biểu nào sau đây đúng: Xét phản ứng: Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu↓ (1) Phát biểu nào sau đây đúng: Khi cho luồng khí H2S lội qua dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là chất nào sau đây? Để phân biệt khí SO2 và khí CO2, thuốc thử không dùng là:

Thành viên đã làm bài (3)
duongminh92 nkokpe baitap19811

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.352
Thành viên mới nhất huyen-nguyen