Ghi nhớ bài học |
Hóa học 10
Phản ứng hóa học
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho các cặp oxi hoá khử sau: Cu2+/Cu; Al3+/Al; Fe3+/Fe2+; H+/H; Fe2+/Fe. Hãy sắp xếp các cặp theo thứ tự tăng dần khả năng oxi hoá của các dạng oxi hoá. Cho phản ứng hoá học sau: M2Ox + HNO3  M(NO3)3 + NO + H2O Với giá trị nào của X ở phản ứng trên sẽ là phản ứng trao đổi?     Cho phản ứng hoá học: KNO3 + FeS2  KNO2 + Fe2O3 + SO3 Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Khi cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, trong phản ứng này Cl2 đóng vai trò là: Trong các phản ứng hoá học SO2 có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử vì: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau: SO32- + MnO4- + H2O → ... + ... +... các chất là: Cho phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → ... Các chất tạo ra là: Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X cần 400 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng m của Na bằng: Cho phản ứng hoá học: KClO3 + NH3  KNO3 + KCl + Cl2↑ + H2O Hệ số cân bằng của phản ứng trên là: Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng trên là:  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.243
Thành viên mới nhất dang-khoa
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn