Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Ban đầu chỉ có bài học đầu tiên được mở.
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ ở bài học trước để mở khóa cho bài học sau. Nhiệm vụ chính số điểm tối thiểu cần đạt được của bài học.
Khi vượt qua bài học cuối cùng, Level sau sẽ tự động mở khóa.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 224.532
Thành viên mới nhất 417382695368633
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP