Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 1

hóa học 10
Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 1
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi tăng 100C thì vận tốc của phản ứng tăng lên 4 lần. Tốc độ của phản ứng sẽ tăng bao nhiêu lần khi nâng nhiệt độ từ 2100C đến 2400C: Phản ứng nào sau đây có hằng số cân bằng K là  Phát biểu nào về chất xúc tác là không đúng: Bình kín có thể tích 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2. Khi phản ứng đạt cân bằng có 0,02 mol NH3 được tạo nên. Hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 là: Cho phản ứng thuận nghịch A2(k) + 3B2(k) 2AB3(k), ΔH < 0 Lượng sản phẩm trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ nhiều hơn khi:   Khi tăng 100C thì vận tốc của phản ứng tăng lên 3 lần. Tốc độ của phản ứng sẽ giảm bao nhiêu lần khi giảm nhiệt độ từ 2400C xuống 2100C: Nồng độ ban đầu của H2 và I2 đều là 0,03 mol/1. Khi phản ứng:              H2(k) + I2(k)  2HI(k) đạt tới cân bằng, nồng độ của HI là 0,04 mol/1. Hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp HI là: Cho cân bằng hóa học sau: SO2 + H2O   + H+ Thêm dung dịch nào sau đây vào để cân bằng chuyển dời về bên phải (1): Hằng số cân bằng K của phản ứng phụ thuộc vào: Khi hòa tan khí sunfurơ vào nước có cân bằng hóa học: SO2 + H2O   + H+ Nhận xét nào sau đây đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.804
Thành viên mới nhất tienpro2604
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn