Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 10
Nhóm Oxi
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong công nghiệp người ta điều chế CuSO4 bằng cách: I. Ngâm Cu trong dung dịch H2SO4 loãng, sục khí O2 liên tục. II. Hòa tan Cu bằng H2SO4 đặc nóng. Cách nào lợi hơn? Ở trạng thái cơ bản, các nguyên tố thuộc nhóm VI A có số electron độc thân là: Thuốc thử nào sau đây phân biệt được 2 dung dịch: H2SO4, HCl: Muối thu được khi cho bột sắt dư tác dụng với axit sunfuric đặc nóng là: Xét phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O  MnSO4 + ... Trong phản ứng này vai trò của SO2 là: Axit sunfuric đặc làm khô được chất khí nào sau đây: Axit sunfuric đặc phản ứng được với: (1) Đồng                      (2) Một số muối (3) Bazơ                      (4) Cacbon (5) Bạc                        (6) Bari (7) Oxit lưỡng tính        (8) Hiđro clorua Những ý nào ở trên đúng? Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thể hiện tính oxi hóa của lưu huỳnh đơn chất: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: A B  C  D  E Với A, B, C, D, E là các hợp chất khác nhau của lưu huỳnh. Dãy chất nào sau đây phù hợp với sơ đồ chuyển hóa trên: Số oxi hóa của oxi trong phân tử H2O2 là -1. Trong phản ứng nào sau đây H2O2 đóng vai trò chất khử:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.341
Thành viên mới nhất Tamvb2k5
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn