Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 10
Nhóm Halogen
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các phản ứng sau đây được dùng để điều chế khí clo: A. MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O                                        (1) B. 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O                   (2) C. KClO3 + 6HCl  KCl + 3Cl2 + 3H2O                                         (3) D. K2Cr2O7 + 14HCl  2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 +  7H2O                   (4) Nếu lấy cùng một lượng HCl thì phản ứng nào thu được số mol khí clo nhiều hơn? Chất KClO3 có tên là: Cho phương trình phản ứng:                HOCl + H+ + Cl-  Cl2 + H2O Chất oxi hóa trong phản ứng là? Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước, ngoại trừ: Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra: Clorua vôi là muối hỗn tạp của: Tính axit của các dung dịch mỗi chất giảm dần từ trái sang phải trong dãy nào sau đây: Chất rắn nào sau đây khi đun nóng biến thành hơi màu tím: Tên gọi của hợp chất KClO là: Có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.145
Thành viên mới nhất duc-quang-minh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn