Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 10
Phản ứng hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

FeCl2 có thể tham gia các phản ứng sau: 1. Zn + FeCl2  Fe + ZnCl2 2. Cl2 + 2FeCl2  2FeCl3 Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất tham gia phản ứng? Khối lượng Cu cần thiết để phản ứng vừa đủ với axit sunfuric đặc tạo ra 448 ml khí SO2 (đktc) là: Xét phương trình phản ứng: 6H+ + ; + 5H2O2   + 5O2 + 8H2O Trong phản ứng này H2O2 đóng vai trò: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng: Khử hoàn toàn 8,7 gam một oxit sắt trong ống chứa khí cacbon monooxit đốt nóng, sau phản ứng thu được sắt và khí cacbon điôxit. Dẫn toàn bộ khí thoát ra vào bình chứa nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa: Công thức hóa học của sắt oxit là: Phản ứng hóa học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt là phản ứng: Một nguyên tử kẽm (Zn) chuyển thành ion Zn2+ bằng cách: Hãy chọn hệ số đúng của chất đóng vai trò môi trường trong phản ứng sau: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O. Thả đinh sắt vào dung dịch đồng (II) clorua, ở đây xảy ra phản ứng: Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.243
Thành viên mới nhất dang-khoa
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn