Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 10
Liên kết hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chất nào sau đây có cả hai loại liên kết cộng hóa trị và liên kết ion? 2,81g hỗn hợp A gồm ba oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là: Tính phi kim của các nguyên tố sau tăng dần theo thứ tự: Cl, O, F. Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhất? Các phân tử sau, phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất? Hợp chất hóa học có liên kết ion được gọi là: Muối nào thích hợp cho cả liên kết ion và liên kết cộng hóa trị? Số proton và electron của Cl là: Trường hợp nào sau đây các phân tử chỉ có liên kết δ (xích ma)? Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là: Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết ion?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.398
Thành viên mới nhất 2115550018726728
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn