Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 10
Liên kết hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Liên kết cộng hóa trị được hình thành từ cặp electron của nguyên tử này và một obitan trống của một nguyên tử khác được gọi là: Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết ion? Trường hợp nào các phân tử liên kết xen phủ p - p? Góc tạo thành bởi hai liên kết của cùng một nguyên tử được gọi là: Phân tử nào sau đây có liên kết ba? Trường hợp nào sau đây các phân tử có liên kết π (pi)? Cho hai nguyên tố: A (Z = 12), B (Z = 16). Hợp chất được tạo thành từ A và B là: Nguyên tố A có hai electron hóa trị và nguyên tố B có 5 electron hóa trị. Công thức của hợp chất tạo bởi A và B có thể là: Khí nào tan nhiều trong nước nhất? Cho độ âm điện của Cl = 4; O = 3,5; Na = 0,9; H = 2,1; C = 2,5; Ca = 1. Thứ tự tăng dần độ phân cực của liên kết trong phân tử là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.178
Thành viên mới nhất 383319698848953
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn