Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố này chứa 8,82% hiđro về khối lượng. Công thức phân tử hợp chất khí với hiđro đã nói trên là: Nguyên tố X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1, vị trí của X trong HTTH có thể là: Các nguyên tố dưới đây, nguyên tố nào thể hiện tính kim loại rõ nhất? Hòa tan hoàn toàn 4,34g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn trong dung dịch HCl thu được 1,792 lít H2 (đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan? Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau mạnh nhất? Trong bảng hệ thống tuần hoàn khi đi từ trái sang phải trong một chu kì thì: Trong một chu kì, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: Từ trái sang phải, các nguyên tố trong cùng một chu kì có: Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là: Ý nghĩa vật lí của số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.370
Thành viên mới nhất 206656103469667
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn