Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 10
Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố có dạng RH4. Oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng R là: Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì có: Xét phản ứng: Vị trí X trong bảng hệ thống tuần hoàn: Ion X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố X thuộc: Thứ tự giảm dần của bán kính nguyên tử và ion nào sau đây đúng? Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất tương tự nhau vì chúng có: Tính chất kim loại của một nguyên tố theo quan điểm hóa học được thể hiện bằng: X là nguyên tố thuộc nhóm IA; Y là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Hợp chất X và Y có công thức phân tử: Trong bảng tuần hoàn hóa học, số chu kì lớn là: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn