Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

hóa học 10
Nguyên tử
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tử nào sau đây có số proton là 35 và số nơtron là 45? Nguyên tố nào có cấu hình electron dưới đây là kim loại: (I): 1s2                                            (II): 1s22s22p63s23p3 (III): 1s22s22p63s23p64s2                 (IV): 1s22s22p63s23p63d104s24p3 Cho cấu hình electron của các nguyên tố: X: 1s22s22p63s23p4 Z: 1s22s22p63s23p6 Y: 1s22s22p63s23p64s2 Một nguyên tử có 8 proton, 8 nơtron và 8 electron. Chọn nguyên tử đồng vị với nó: Phát biểu nào về đồng vị là đúng: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp chót là 3d7. Tổng số electron của nguyên tử M là: Ba nguyên tố X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1, tổng số e trong ion [X3Y]- là 32. Xác định tên ba nguyên tố X, Y, Z. Phân lớp electron ngoài cùng của 2 nguyên tử X và Y lần lượt là 3p và 4s. Tổng số electron của 2 phân lớp trên là 5 và hiệu số của chúng là 3. Số hiệu nguyên tử của X và Y là: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây là kim loại? (X): 1s22s22p63s2                      (Y): 1s22s22p63s23p3 (Z): 1s22s22p63s23p64s23d6       (T): 1s22s22p1. Nguyên tử của nguyên tố R có 15 proton và 16 nơtron. Kí hiệu nào sau đây là của nguyên tử R?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.139
Thành viên mới nhất 2009911249336808
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn