Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I) Khái niệm về tốc độ phản ứng hóa học 1/ Thí nghiệm ( 1 ) : BaCl2 + H2SO4--> BaSO4   + 2HCl    kết tủa xuất hiện ngay tức khắc (2):Na2S2O3+H2SO4-->S  +SO2+H2O+ Na2SO4   sau 1 thời gian mới thấy kết tủa đục xuất hiện => Pứ ( 1 ) xảy ra nhanh hơn pứ ( 2 ) 2/ Nhận xét Tốc độ pứ là độ biến thiên nồg độ của 1 trong các chất pứ hoặc s.phẩm pứ trg 1 đ.vị t. gian  Vdụ: ( SGK )  II) Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 1/ Ảnh hưởng của nồng độ - pứ ở ( cốc a: có nồng độ Na2S2O3 cao ), xảy ra nhanh hơn ở ( cốc b: có nồng độ Na2S2O3 thấp ) - Tốc độ giải phóng hidro ở ống n0 thứ 1 > ở ống n0 thứ 2  Kết luận: Khi tăng nồng độ chất pứ, tốc độ pứ tăng 2/ Ảnh hưởng của áp suất - Đối với chất khí, khi V và nhiệt độ không đổi, áp suất tỉ lệ với số mol chất  Kết luận:  Đối với pứ có chất khí tham gia, khi áp suất tăng, tốc độ pứ tăng  Vdụ: SGK 3/ Ảnh hưởng của nhiệt độ - pứ ở cốc 1 ( a ) xảy ra ở nhiệt độ thường - pứ ở cốc 2 ( b ) xảy ra ở khoảng 500C * Thời gian thực hiện pứ ở cốc ( 1 ) > cốc ( 2 ) Kết luận:  Khi nhiệt độ tăng, tốc độ pứ tăng 4/ Ảnh hưởng của diện tích bề mặt  Kết luận:  Đối với pứ có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt, tốc độ pứ tăng. 5/ Ảnh hưởng của chất xúc tác  Ban đầu bọt khí thoát ra chậm. Sau khi cho vào d.d 1 ít bột MnO2 khí thoát ra mạnh hơn  Kết luận: Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ pứ ( chất làm giảm tốc độ pứ : chất ức chế pứ ) , nhưng còn lại sau khi pứ kết thúc.  III) Ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng - Nhiệt độ của ngọn lửa C2H2 cháy trong oxi > so với cháy trong kk, tạo t0 hàn cao hơn. - Nấu thực phẩm trong nồi áp suất nhanh chín. - Than, củi có k.thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.833
Thành viên mới nhất 1860771017557183
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP