Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Ban đầu chỉ có bài học đầu tiên được mở.
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ ở bài học trước để mở khóa cho bài học sau. Nhiệm vụ chính số điểm tối thiểu cần đạt được của bài học.
Khi vượt qua bài học cuối cùng, Level sau sẽ tự động mở khóa.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 210.443
Thành viên mới nhất 100617439280676310337
Thành viên VIP mới nhất Phanhbu2000VIP