Bài tập địa lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. KHÁI QUÁT CHUNG: - Gồm 15 tỉnh. - DT=101.000Km2 = 30,5% DT cả nước. - DS>12 triệu (2006) = 14,2% DS cả nước. - Tiếp giáp (Atlat). -> VTĐL thuận lơi + GTVT đang được đầu tư -> thuận lợi giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở. - TNTN đa dạng -> có khả năng đa dạng hóa cơ cấu ngành kinh tế. - Có nhiều đặc điểm xã hội đặc biệt ( thưa dân, nhiều dân tộc ít người, vẫn còn nạn du canh du cư, vùng căn cứ cách mạng…). - CSVCKT có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. =>>Việc phát huy các thế mạnh của vùng mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc. II. CÁC THẾ MẠNH KINH TẾ 1. Thế mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện a)Điều kiện phát triển: +Thuận lợi: - Giàu khoáng sản. - Trữ năng lớn nhất nước. (dẫn chứng). + Khó khăn: - Khai thác KS, xây dựng các công trình thủy điện đòi hỏi phải có các phương tiện hiện đại và chi phí cao. - Một số loại KS có nguy cơ cạn kiệt... b) Tình hình phát triển: +Khai thác, chế biến khoáng sản:   -Kim loại: (atlat).   -Năng lượng: (atlat).   -Phi KL: (atlat).   -VLXD: (atlat). ->Cơ cấu công nghiệp đa dạng. +Thủy điện: (atlat).   Tên nhà máy Công suất Phân bố Thủy điện ............................     Nhiệt điện ..............................     *Cần chú ý đến vấn đề môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. 2.Thế mạnh về cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới: a.Điều kiện phát triển: +Thuận lợi: *Tự nhiên: -Đất: có nhiều loại: đất feralit, phù sa cổ, phù sa… -Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh. -Địa hình cao. *KT-XH: - Có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất -Có các cơ sở CN chế biến -Chính sách, thị trường, vốn, kỹ thuật…thuận lợi -> Có thế mạnh để phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. +Khó khăn: -Địa hình hiểm trở. -Rét, Sương muối. -Thiếu nước về mùa đông. -Cơ sở chế biến. -GTVT chưa thật hoàn thiện b.Tình hình phát triển: ( phiếu học tập). c.Ý nghĩa: cho phép phát triển nông nghiệp hàng hóa, hạn chế du canh du cư. 3. Thế mạnh về chăn nuôi gia súc a. Điều kiện phát triển: -Nhiều đồng cỏ. -Lương thực cho người được giải quyết tốt hơn. *Tuy nhiên: Vận chuyển khó khăn, đồng cỏ nhỏ và đang xuống cấp. b.Tình hình phát triển và phân bố: ( phiếu học tập). 4. Kinh tế biển -Đánh bắt. -Nuôi trồng. -Du lịch. -GTVT biển… *Ý nghĩa: Sử dụng hợp lí tài nguyên, nâng cao đời sống, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.692
Thành viên mới nhất duongthinganlnq1