Bài tập địa lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

1. Giao thông vận tải : Mạng lưới GTVT của nước ta phát triển khá toàn diện, gồm nhiều loại hình. a) Đường bộ ( đường ô tô) * Sự phát triển : - Mở rộng và hiện đại hoá, phủ kín các vùng. - Phương tiện tăng nhanh, chất lượng tốt. - Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng nhanh. * Các tuyến đường : - Qlộ 1 : 2300 km - Đường Hồ Chí Minh =>Là 2 tuyến quan trọng nhất + Miền Bắc : QL5,2,3,6 + Miền Trung : QL 7,8,9,24,19,25,26,27 + ĐNB : QL 13,22,51 b) Đường Sắt : * Sự phát triển :  - 3143 km đường sắt - Hiệu quả chất lượng phục vụ ngày càng tăng. - Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng. * Các tuyến chính : - Thống Nhất : 1726km - Hà Nội- Hải Phòng - Hà Nội- Lào Cai - Hà Nội- Thái Nguyên - Hà Nội- Đồng Đăng… c) Đường Sông : * Sự phát triển : - 11000km đường sông. - Phương tiện chưa hiện đại. - Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng chậm. * Các tuyến chính : - SHồng- Thái Bình - S Mê Công- S Đồng Nai d) Đường Biển : * Điều kiện phát triển: Nhiều thuận lợi nhất là vùng ven biển Nam Trung Bộ. * Sự phát triển : - Vị thế ngày càng nâng cao. - 73 cảng biển - Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển tăng rất nhanh. * Các tuyến chính : Hải Phòng – TPHCM  1500km Hải Phòng – Đà Nẵng : 500km Hải Phòng – Hông Kông TPHCM - Hồng Kông … Các cảng chính : Cái Lân, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Cam Ranh, Thị Vải, Sài Gòn e) Đường hàng không : *  Sự phát triển : - Trẻ nhưng phát triển nhanh - Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng nhanh nhất - Cả nước có 19 sân bay ( 5 sân bay quốc tế ) g) Đường ống: gắn liền với ngành dầu, khí: Bãi Cháy- Hạ Long, Côn Sơn- Bà Rịa 2. Thông tin liên lạc : a.Bưu chính * Hiện nay: - Ở nước ta, Bưu chính vẫn là ngành chủ yếu mang tính phục vụ, với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. - Kỹ thuật của ngành bưu chính đang còn lạc hậu, chưa đáp ứng tốt sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân. * Trong giai đoạn tới: - Ngành Bưu chính sẽ triển khai thêm các hoạt động mang tính kinh doanh để phù hợp với kinh tế thị trường. - Áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển. b) Viễn thông. - Ngành  Viễn thông của nước ta có xuất phát điểm rất thấp nhưng phát triển với tốc độ nhanh vượt bậc. - Ngành Viễn thông đã xác định đúng hướng là đón đầu các thành tựu kỹ thuật hiện đại của thế giới. - Mạng lưới Viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển: + Mạng điện thoại. + Mạng phi thoại. + Mạng truyền dẫn. So sánh tình hình phát triển thông tin liên lạc ở nước ta trước thời kỳ Đổi mới và trong thời kỳ Đổi mới. Trước thời kỳ Đổi mới Trong thời kỳ Đổi mới - Mạng lưới thiết bị viễn thông cũ kỹ, lạc hậu. - Bước đầu có cơ sở vật chất kỹ thuật và mạng lưới tiên tiến, hiện đại. - Dịch vụ viễn thông nghèo nàn. - Tốc độ phát triển viễn thông và Internet cao nhất khu vực. - Dịch vụ thông tin đa dạng, phong phú. - Năm 1990:0,17 máy điện thoại /100 dân. - Năm 2005 : 19 máy điện thoại /100 dân.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.928
Thành viên mới nhất quanghieu1309y0206
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP