Bài tập địa lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

I. Cơ cấu công nghiệp theo ngành: * Khái niệm : SGK 1) Cơ cấu ngành công nghiệp :  Tương đối đa dạng : chia thành 3 nhóm với 29 ngành CN. + Nhóm CN khai thác (4 ngành) + Nhóm CN chế biến (23 ngành) + Nhóm CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước (2 ngành). 2) Ngành CN trọng điểm : a) Khái niệm : là ngành có thế mạnh phát triển lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động tích cực đến nhiều ngành kinh tế khác. b) Các ngành : CN năng lượng, CN chế biến lương thực, thực phẩm, CN dệt may… 3) Hướng hoàn thiện cơ cấu ngành : - Xây dựng cơ cấu ngành CN tương đối linh hoạt. - Đẩy mạnh các ngành CN chế biến nông lâm thủy sản… nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. -  Đầu tư theo chiều sâu… hạ giá thành sản phẩm.  II. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. 1) Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp: * Đặc điểm : Sự phân hóa lãnh thổ CN là sự thể hiện ở mức độ tập trung CN trên một vùng lãnh thổ. - Ở BB, ĐBSH và vùng phụ cận có mức độ tập trung CN cao nhất nước. Từ Hà Nội tỏa đi các hướng … - Ở Nam bộ hình thành một dải CN: TP.HCM là trung tâm CN lớn nhất nước … - Dọc DHMT : có Đà Nẵng, Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang… - Ở những khu vực còn lại, nhất là vùng núi, CN phân bố phân tán. 2) Nguyên nhân : Do tác động của nhiều nhân tố : - TNTN - Nguồn lao động có tay nghề - Thị trường - Kết cấu hạ tầng - Vị trí địa lý 3) Chuyển dịch cơ cấu CN theo vùng lãnh thổ:  - Đông Nam bộ dẫn đầu cả nước về tỉ trọng giá trị sản xuất CN, tiếp đến là ĐBSH, ĐBSCL. III. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế :  Công cuộc đổi mới làm cho cơ cấu CN theo thành phần kinh tế có những thay đổi sâu sắc : + Số thành phần kinh tế được mở rộng. + Giảm tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.280
Thành viên mới nhất 778329129030137
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP