Trắc nghiệm địa lý lớp 12

Quyền lợi thành viên VIP

Kinh nghiệm học tập

Cách nhận dạng nhanh để làm biểu đồ môn Địa lý

Phần vẽ biểu đồ hoặc phân tích bảng số liệu hầu như đề thi nào cũng có. Phần này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng nhận dạng để có cách làm bài nhanh nhất.
Phần vẽ biểu đồ hoặc phân tích bảng số liệu hầu như đề thi nào cũng có. Phần này đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng nhận dạng để có cách làm bài nhanh nhất. Học sinh có thể dựa vào một số gợi ý sau đây để có cách lựa chọn các dạng biểu đồ cho phù hợp: - Biểu đồ tròn: Thể hiện...
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 172.610
Thành viên mới nhất van-tuong
Thành viên VIP mới nhất my-huyenVIP