Đề thi đại học môn Hóa khối A mã 259

Năm thi 2014
Môn thi Hóa học
Đề thi đại học môn Hóa khối A mã 259
Số câu hỏi: 40 + 10
40 câu hỏi chung + 10 câu hỏi phân ban
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi đề (bài học) bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +7 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +5 điểm
Thành viên VIP được +2 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (209)
chinhvu thao-xumin nhat589231 KieuTrang truongphat0711 Congtumotsach98 yiyeon thuy-le khanh-ngo khong-the-tin-noi thaiyyyyyzzzzz katun Zic99 Phuochien linh-kin visaolac thai-duong le-van nguyenson119 Mollmoll310 nguy-trang nhok-lun dovanphuongvacongoc myca98 Linhphan2208 yen-yen phungtuan quang-dong buiductam doanh37 hoanghang25051998 nobitas-kuns le-nguyen-ngoc Cihilu2130 co-be ngothigiangbg vanna10 dungbmt1998 Asu jang duc-long Quynhmaixuan khanhlien khong-co quach-dinh-tu quynhnhu2016 Samduyen1802 trinh-hue cumeo97 nguyenthingoc ngoc-tuan Anhpro123 kuanhdn96 trieus-dems-khuyas le-do-ba-danh Thaoly12499 do-nhat-tien jamessi bth123 anhchanglamiq Khanhuong babylovedau Thuyduongg260504 hai212000 trung-huynh nguyen-thien-dung hoquocvu159999 pham-kevin nguyen-huy Pechuoi nguyenphuoc11 leovanhung hientrang133 hong-nam nami-hoang Lethanhnam hi-ngo hoe-lun khajjj ngoc-minh-nguyen truong-quan trungchinh honganh153 neptune Thuyshizi quang123456789 keo-lac Karirathuy hao-ngo lovely-meocool abcdef1102 nguyetnga123 anhtinh96tq vitcon_daudaihoc MyMy6121989 puca-nguyen-nga lo-van-thanh hoc-hoi-nhe long3852966 minh-minh trinh-dang chienthang ngoan-nhat-dat-bung dinh-yennly pe-ngok vietvuive thaonguyen641999 hien-ham-an uyen230898 vuminhhieu phobo nt-anh ngocphan2405 khoang-lang Namtrung97 angel vietvui-ve a01655771032 quachdaivy nhinhii hongkg1997 thanh-khoa nguyenphuc98 tranvu thuhuongthuthao conma768079 kimthuyen nguyetlover Chu_thao phuong-hoa thu-nguyen maiquocdo123 gao-pmt nguyen-phuoc-hiep Taityn ducken thu-huynh duc-anh-nguyen van-nen phuongdo07051998 nguyen-nam-son ngo-thi-hoai-anh khitangu trung-nguyen nam-truong dao-thu-hang longza9x quynh-dao-nhu bich-ngoc-nguyen thanha2 le-tuan-anh bruce-dinh truongdung nhockchuoiyummy anhthanh9xhd99 faha bichen miniciiu-my quynhtho2000ndh lemoythang cao-phuoc vinalongtran Longfc12345 nhok-anh-nguyen Minguyen3021 QuangMinh12345 ngocduc ho-thanh-nhu meosociu thuycuty123 thanh-le truongtrooc van-su-tuy-duyen the-hoan trinh-duy-van hao-nguyen thevyngo789 pham-nhu-hieu tuyet-linh-nguyen sup-lo-nhinho uong-ngoc-hung thumlo min-quang le-tien-duat baobom97 Kimi nam-vu babylove0039 nguyen-tien Duyduc2904 phuongthao22 quocanhhmb123 huynh-lan gianghoanglekhanh Lan_lan huykl258 hungcr7 ngoc-linh mai-van-thang nghich-tu Hay1234 hoang-anh cu-hoang kang-yang hoasongdoi nobitacnt dsds Admin ten-lua canavaro-pt
Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly.  Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là Phát biểu nào sau đây là sai? Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Hai chất X2, X4 lần lượt là: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%)? Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140o C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom? Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là Phát biểu nào sau đây là sai? Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày? Cho phản ứng:  Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tỉ lệ a : b là Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3- . Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N? Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào sau đây đúng? Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây? Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 153.098
Thành viên mới nhất Trantoi
Thành viên VIP mới nhất caomanhthokimVIP