Đề thi đại học môn Hóa khối A mã 259

Năm thi 2014
Môn thi Hóa học
Đề thi đại học môn Hóa khối A mã 259
Số câu hỏi: 40 + 10
40 câu hỏi chung + 10 câu hỏi phân ban
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi đề (bài học) bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +7 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +5 điểm
Thành viên VIP được +2 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (199)
visaolac chinhvu thao-xumin thai-duong Phuochien katun truongphat0711 thaiyyyyyzzzzz Congtumotsach98 yiyeon nhat589231 thuy-le linh-kin KieuTrang khong-the-tin-noi nhok-lun nguyenson119 Mollmoll310 le-van myca98 Linhphan2208 dovanphuongvacongoc nguy-trang co-be buiductam Cihilu2130 doanh37 nobitas-kuns phungtuan ngothigiangbg le-nguyen-ngoc hoanghang25051998 quang-dong cumeo97 trinh-hue Samduyen1802 khanhlien quach-dinh-tu Asu jang Quynhmaixuan dungbmt1998 khong-co quynhnhu2016 vanna10 duc-long kuanhdn96 Thuyduongg260504 anhchanglamiq Anhpro123 babylovedau nguyenthingoc jamessi Khanhuong le-do-ba-danh bth123 Thaoly12499 do-nhat-tien ngoc-tuan hai212000 nguyen-huy hientrang133 trung-huynh Pechuoi nguyenphuoc11 hong-nam hoquocvu159999 nguyen-thien-dung leovanhung trungchinh truong-quan khajjj ngoc-minh-nguyen hoe-lun nami-hoang Lethanhnam hi-ngo honganh153 quang123456789 Thuyshizi neptune keo-lac Karirathuy nguyetnga123 anhtinh96tq lovely-meocool abcdef1102 vitcon_daudaihoc MyMy6121989 puca-nguyen-nga lo-van-thanh dinh-yennly thaonguyen641999 chienthang hien-ham-an minh-minh hoc-hoi-nhe uyen230898 trinh-dang vuminhhieu long3852966 ngoan-nhat-dat-bung pe-ngok vietvuive phobo ngocphan2405 nt-anh khoang-lang Namtrung97 angel vietvui-ve nhinhii quachdaivy a01655771032 thanh-khoa hongkg1997 tranvu nguyenphuc98 kimthuyen nguyetlover conma768079 thuhuongthuthao phuong-hoa Chu_thao thu-huynh nguyen-phuoc-hiep Taityn duc-anh-nguyen maiquocdo123 thu-nguyen gao-pmt ducken van-nen ngo-thi-hoai-anh phuongdo07051998 nguyen-nam-son khitangu thanha2 quynh-dao-nhu nam-truong trung-nguyen bich-ngoc-nguyen longza9x dao-thu-hang truongdung bruce-dinh le-tuan-anh quynhtho2000ndh anhthanh9xhd99 bichen lemoythang miniciiu-my faha nhockchuoiyummy QuangMinh12345 Minguyen3021 Longfc12345 vinalongtran nhok-anh-nguyen thuycuty123 truongtrooc meosociu ho-thanh-nhu ngocduc thanh-le tuyet-linh-nguyen pham-nhu-hieu thevyngo789 sup-lo-nhinho van-su-tuy-duyen trinh-duy-van min-quang hao-nguyen the-hoan thumlo uong-ngoc-hung Kimi baobom97 phuongthao22 le-tien-duat babylove0039 nam-vu nguyen-tien huynh-lan huykl258 gianghoanglekhanh Lan_lan mai-van-thang nghich-tu Hay1234 hungcr7 ngoc-linh nobitacnt ten-lua Admin hoang-anh kang-yang dsds canavaro-pt hoasongdoi
Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly.  Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là Phát biểu nào sau đây là sai? Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n với m là Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Hai chất X2, X4 lần lượt là: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%)? Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 140o C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom? Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là Phát biểu nào sau đây là sai? Chất X có công thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày? Cho phản ứng:  Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tỉ lệ a : b là Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3- . Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N? Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào sau đây đúng? Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây? Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị của a là Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 118.598
Thành viên mới nhất tit2000