Khuyến mại mừng noel

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến, thi thử đại học, giải bài tập trắc nghiệm

(sắp ra mắt)

Đề thi thử đại học

Chương trình Lớp 12
Vinh danh bảng vàng
1 hivinhhappy Thành viên VIP - 37 điểm
2 cutengan Thành viên VIP - 31 điểm
3 Duyen19081997 - 30 điểm
4 Buithithuydung Thành viên VIP - 26 điểm
5 nguyen-dinh-cuong - 24 điểm

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Truy cập nhanh

Este - Lipit

Cacbohiđrat

Amin, Amino axit và Protein

Polime và vật liệu Polime

Đại cương về kim loại

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Sắt và một số kim loại quan trọng

Phân biệt một số chất vô cơ

Sự điện li

Nitơ - Photpho

Cacbon - silic

Đại cương về hóa học hữu cơ

Hiđrocacbon no

Hiđrocacbon không no

Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon.

Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Nguyên tử

Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Liên kết hóa học

Phản ứng hóa học

Nhóm Halogen

Nhóm Oxi

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên bang Nga

Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh (1945 - 2000)

Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)

Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Số phức

Khối đa diện

Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Phương pháp tọa độ trong không gian

Hàm số lượng giác

Tổ hợp và xác suất

Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Giới hạn

Đạo hàm

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Đường thẳng và mặt phẳng

Mệnh đề - Tập hợp

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Phương trình - Hệ phương trình

Bất đẳng thức và bất phương trình

Vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Dao động cơ

Sóng cơ và sóng âm

Dòng điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Hạt nhân nguyên tử

Điện tích, điện trường

Dòng điện không đổi

Dòng điện trong các môi trường

Từ trường

Cảm ứng điện từ

Khúc xạ ánh sáng

Mắt

Động học chất điểm

Động lực học chất điểm

Tĩnh học vật rắn

Các định luật bảo toàn

Cơ học chất lưu

Chất khí

Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể

Cơ sở của nhiệt động lực học

Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Địa lí dân cư

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Địa lí các vùng kinh tế

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Địa lí khu vực và quốc gia

Pronunciation

Stress

Grammar and Vocabulary

Error Identification

Sentence Buiding

Sentence Transformation

Reading

Pronunciation

Stress

Grammar and Vocabulary

Error Identification

Sentence Buiding

Sentence Transformation

Reading

Pronunciation

Stress

Grammar and Vocabulary

Error Identification

Sentence Buiding

Sentence Transformation

Reading

Cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Di truyền học quần thể

Ứng dụng di truyền học

Di truyền học người

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Cá thể và quần thể sinh vật

Quần xã sinh vật

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Cảm ứng

Sinh trưởng và phát triển

Sinh sản

Giới thiệu chung về thế giới sống

Thành phần hóa học của tế bào

Cấu trúc của tế bào

Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Phân bào

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Virut và bệnh truyền nhiễm

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 18.537
Thành viên mới nhất congiolac